Gjeldende fra 1. januar 2018

 

Husholdning (tom 63A)
Uten avgifterMed avgifter
Energiledd17,6 øre/kWh44 øre/kWh
Fastbeløp1.680 kr/år2.100 kr/år

 

Husholdning (tom 63A) - Tilbud om sommer- og vinterpriser*
Uten avgifterMed avgifter
Energiledd vinter (01.11-01.05)18,8 øre/kWh45,5 øre/kWh
Energiledd sommer (01.05-01.11)16,4 øre/kWh42,5 øre/kWh
Fastbeløp1.680 kr/år2.100 kr/år

* Krever 1 års bindingstid som følger kalenderåret. Hyttekunder får ikke tilbud om sommer- og vinterpriser for nettleien.

Næring (tom 63A)
Uten avgifter
Energiledd17,6 øre/kWh
Fastbeløp1.680 kr/år

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.

Næring (fra 63A tom 125A)
Uten avgifter
Energiledd16,2 øre/kWh
Fastbeløp7.000 kr/år

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.

Næring (over 125A)
PrioritertFastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kW
Store kunder18.0005,3560
Store kunder m/høyspentmåling18.0005,1560
UprioritertFastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kW
Lavspentkunder m/1t utkobling18.0003,5180
Lavspentkunder m/momentant utkobling18.0003,580
Høyspentkunder m/1t utkobling33.0003,5180
Høyspentkunder m/momentant utkobling33.0003,080

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg. Reaktiv effekt har en kostnad på 270 kr/kVAr/år eks.mva.

Byggestrøm
Uten avgifterMed avgifter
Opp/nedtaksgebyr 16A inkl.skapleie5.000 kr6.250 kr
Opp/nedtaksgebyr 32A inkl.skapleie6.500 kr8.125 kr
Opp/nedtaksgebyr 63A inkl.skapleie8.000 kr10.000 kr

Leie av byggestrømskap for kortere tid enn 14 dager faktureres med 1/3-del av prisen.

Plusskunde
Energiledd innmating-4 øre/kWh eks. mva
Kraftpris innmatingNord Pool områdepris

 

Offentlige avgifter 2018
Enova-avgift husholdninger:1,0 øre/kWh
Enova-avgift næring800 kr/år
Forbruksavgift16,58 øre/kWh
Forbruksavgift næringskode 10-370,48 øre/kWh
Merverdiavgift25%

Mer info om nettleieprisene og betingelsene finner du her.