Bruk endringsskjemaet for å melde flytting:

  • Det er viktig at både utflytter og innflytter skriver under på skjemaet og at dato for flytting, målerstand og målernummer er riktig registert.
  • Når du har overtatt din nye bolig er det viktig at du velger deg en kraftleverandør. Klepp Energi AS er et nettselskap som ikke produserer eller selger kraft. Her finner du mer informasjon om valg av kraftleverandør.
  • Hvis du ikke velger kraftleverandør, er Klepp Energi AS pliktet til å levere strøm på ventetariff. Mer om leveringsplikt finner du her.