Klepp Energi øker nettleien fra 1. januar 2018 på grunn av store endringer i kostnadene til regional- og sentralnettet. Nettleie er det du som kunde betaler for å være tilknyttet strømnettet samt for å få levert strømmen hjem til deg.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter inntektsrammene for de norske nettselskapene. Det betyr at det er myndighetene som bestemmer hvor mye nettselskapene kan kreve inn i nettleie. Nettleien går til vedlikehold og utbygging av strømnettet, samt til forbruksavgift, merverdiavgift og energifondsavgift.

Nettleieprisene fra 1. januar finner du her.