Det er laget en veileder som beskriver avstandskravene som gjelder ved bygging nær ledning eller andre nettanlegg, denne finner du her.