I forbindelse med oppgraderingen av Skulebakken var det tid for å skifte ut det gamle lysanlegget. Til erstatning for de gamle trestolpene har Klepp Energi montert nye stålmaster og LED-armaturer. 

De nye armaturene gir flere gevinster. Det blir bedre lys på veien, samtidig som strømforbruket blir mindre. Armaturene som ble tatt ned brukte vel 125 Watt, mens de nye bruker 42 Watt. I tillegg kan de nye armaturene dimmes ned for å ytterligere redusere energiforbruket i de timene av døgnet det ikke trengs så mye lys.

Utskiftingen av armaturene gir også en miljøgevinst ved at lyspærer som inneholder kvikksølv blir fjernet.