Systemet består av såkalte intelligente LED-armaturer som kommuniserer med programmet CityTouch fra Philips. Med dette systemet kan en styre og overvåke hver armatur individuelt.

Systemet er foreløpig tatt i bruk på de nye byggefeltene på Kleppevarden og Orstad, men det vil etterhvert komme flere steder i kommunen.

Ved å bruke LED-armaturer sparer en mye energi i forhold til tradisjonell gatebelysning. I tillegg kan armaturene dimmes, og det gir mulighet å spare enda mer energi. Opptil 70% energibesparelse kan være mulig. Det er allikevel viktig at sparingen ikke går utover sikkerheten for folk som er ute når det er mørkt.

- Det skal være godt lys når folk er ute, så kan vi heller ha mindre lys på kvelds- og nattestid når de fleste er inne, sier Hilde Hoff, energiingeniør hos Klepp Energi, og utdyper:

- Vi har satt opp noen såkalte dimmeprofiler, som forteller armaturene hvor mye og når på døgnet de skal dimme. Vi har delt områdene hvor vi har satt opp ny belysning i soner, slik at hovedveier, sideveier og turstier dimmes ulikt. Vi tester nå ut hvor mye vi kan dimme lampene før det går utover lyskvaliteten.

Det vil også være mulig å spare vedlikeholdskostnader med de nye armaturene. Fram til nå har det vært vanlig å sjekke gatelyset manuelt for å finne de lampene som ikke virker. Dette vil ikke lenger være nødvendig, fordi de intelligente armaturene selv melder fra om feil.

- Nå får vi en e-post dersom en lampe ikke virker og vi kan raskere få fikset den, sier Hilde Hoff.