Informasjon god tid i forveien

Du får brev eller e-post 1-2 uker før vi starter målerbyttene i ditt område. Tidspunkt for når vi kommer til din bolig får du cirka to uker på forhånd. Dette tidspunktet må du bekrefte enten med en SMS eller på telefonnummeret som er oppgitt i brevet. Her vil du også finne informasjon om hvordan du kan endre tidspunktet dersom det er nødvendig.

Dagen før avtalt tidspunkt får du en påminnelse på SMS.

Vi oppfordrer deg til å logge inn på Min Side og sjekke at e-post og mobilnummer er korrekt.

Hjemme hos deg

Når tidspunkt er avtalt og bekreftet av deg, vil montøren komme til avtalt tid. Montøren skal ha et ID-kort som viser at han eller hun jobber for Klepp Energi. Målerbyttet tar omtrent 20 minutter, og boligen vil være uten strøm mens arbeidet pågår.

Flere målere?

Har du flere strømmålere i samme bolig er planen at disse skiftes samtidig. Har du strømmålere på ulike adresser kan disse bli skiftet på ulike tidspunkt.

Etter målerbyttet

Montør vil legge fra seg en brosjyre med litt informasjon om din nye strømmåler.

Måleren vil normalt starte å sende inn data om strømforbruket ditt i løpet av noen få dager.

Min Side kan du gå inn og se ditt strømforbruk. Av ulike årsaker kan det være at du får en påminning om å lese av strømmen etter at ny måler er installert. Vi anbefaler da at du leser av og sender inn målerstand.

Vi kommer til å foreta enkelte etterkontroller hos enkelte kunder for å sjekke at alt fungerer som det skal.