• HAN-porten

    HAN-grensesnittet (Home Area Network) er en lokal port på måleren (en RJ45 kontakt) som kan gi strømkunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Det er ventet at ulike tjenesteleverandører vil levere smart-hjem tjenester basert på data fra denne HAN-porten.

  • Smart strøm

    ""

    Smart Strøm AMS (avanserte måle- og styringssystemer) innebærer at vi tar i bruk ny teknologi som gjør det enklere for deg og oss å gi og ta imot måleravlesning. Du slipper å lese av måleren din selv, og ved å ta aktiv kontroll over strømforbruket vil du kunne spare penger.

Klepp Energi AS
Jærvegen 548
4352 Kleppe
Postboks 156
4358 Kleppe

Vakttelefon strøm
Tlf: 952 66 400

Kundeservice bredbånd
Tlf: 51 78 94 35

Personvern