Loven gir føringer for selskapet innkjøpsprosesser og for å effektivisere prosessene er Klepp Energi, i likhet med de fleste everk i Norden, tilsluttet en kvalifikasjonsordning – Sellihca. Kvalifikasjonsordningen annonseres i EU-tidende en gang i året, slik at leverandørmarkedet informeres om ordningen.

Dette betyr at leverandører som ønsker å levere varer og tjenester til Klepp Energi som hovedregel skal være registrert og kvalifisert i Sellihca. En registrering i Sellihca gir ingen garanti for oppdrag fra Klepp Energi, men leverandøren vil komme opp som mulig tilbyder når det gjennomføres markedssøk i Sellihca-basen.

 

Henvendelser om innmelding i kvalifikasjonsordningen rettes til Sellihca:

Sellihca Qualification
Postboks 1817
4801 Arendal
Tel: + 47 37 06 35 30 / + 47 37 06 35 30
Fax: + 47 37 06 35 31