Gjeldende fra 1. januar 2020

Husholdning (tom. 63A)

Uten avgifterMed avgifter
Energiledd17,0 øre/kWh42,66 øre/kWh
Fastbeløp2.160 kr/år2.700 kr/år
Tilbud om sommer- og vinterpriser*
Energiledd vinter (01.11 - 30.04)18,2 øre/kWh44,16  øre/kWh
Energiledd sommer (01.05 - 31.10)15,8 øre/kWh41,16 øre/kWh

* Krever 1 års bindingstid som følger kalenderåret. Hyttekunder får ikke tilbud om sommer- og vinterpriser for nettleien.

Plusskunde

Energiledd innmating vinter (01.11 - 30.04)-3 øre/kWh eks. mva
Energiledd innmating sommer (01.05 - 31.10)-1 øre/kWh eks. mva

 

Næring

Næring tom. 125A
tom. 63Afra 64A tom. 125A
Energiledd17,0 øre/kWh16,0 øre/kWh
Fastbeløp2.160 kr/år7.000 kr/år

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.

Næring over 125A
Vanlig forbrukFastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kW/år
Store kunder18.0005,3500
Store kunder m/høyspentmåling18.0005,1500
Høyspentkunder (egen driftsleder)*33.0004,5450
Utkoblbart forbrukFastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kW/år
Lavspentkunder m/1t utkobling18.0005,3220
Lavspentkunder m/momentan utkobling18.0005,3120
Høyspentkunder m/1t utkobling33.0004,5200
Høyspentkunder m/momentan utkobling33.0004,5100

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg. Reaktiv effekt har en kostnad på 300 kr/kVAr/år eks.mva.
* For anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet.

Byggestrøm

Uten avgifterMed avgifter
Opp/nedtaksgebyr 16A inkl.skapleie5.000 kr6.250 kr
Opp/nedtaksgebyr 32A inkl.skapleie6.500 kr8.125 kr
Opp/nedtaksgebyr 63A inkl.skapleie8.000 kr10.000 kr

Leie av byggestrømskap for kortere tid enn 14 dager faktureres med 1/3-del av prisen.

Offentlige avgifter 2020

Enova-avgift husholdninger1,0 øre/kWh
Enova-avgift næring800 kr/år
Forbruksavgift16,13 øre/kWh
Redusert forbruksavgift0,505 øre/kWh
Merverdiavgift25%

Mer info om nettleieprisene og betingelsene finner du her.