Forholdet mellom oss og våre kunder er regulert gjennom vår standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått.

Avtalene regulerer, sammen med eventuelle særskilte avtalevilkår, forbrukers rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til el-nettet.