Lading av elbil i borettslag og sameier

Hvorfor velge Klepp Energi som leverandør?

Som kunde hos oss behøver ikke boligselskapet å forholde seg til vanlige problemstillinger når beslutninger på valg av et ladesystem skal tas. Vi tar de riktige avgjørelsene for dere, basert på boligselskapets tekniske kompleksitet, ønsker og behov.

Vi tar ansvar for hele prosessen; fra prosjektering til installasjon og drift, og vi tar oss av all kommunikasjon med leverandører og fagmiljø, og boligselskap får ingen økonomiske investeringer.

Ved å velge Klepp Energi så vet du at vi alltid er i nærheten. Vi er lokale, og vi er der kundene er. Vi tar med glede imot deres henvendelser både på telefon og e-post, men også i vårt åpne kundemottak sentralt i Klepp, dersom det er ønskelig å treffe oss ansikt til ansikt. Styret får ett dedikert kontaktpunkt, og beboere får ett kundeservice å forholde seg til.

Noe av grunnen til at vi kan tilby en av markedets beste priser er at i Klepp leveres strømmen gjennom kabler som er nedgravd i bakken, i stedet for over lange luftstrekk. Dette medfører mindre strømtap, som igjen kommer deg som innbygger i Klepp til gode.

Ladeløsning for elbil

Ved å benytte en ladeløsning fra Klepp Energi så kan du være trygg på at du får et av markedets sikreste ladesystem med kvalitetskomponenter fra anerkjente leverandører og med god kapasitet.

Systemet sørger for å automatisk utnytte kapasiteten til ladeanlegget fullt ut, i tillegg til at det passer på å ikke trekke mer strøm enn det sikringen til anlegget er dimensjonert for.

Infrastruktur i bygget

Når styret inngår en avtale om elbillading med Klepp Energi, så vil vi montere all nødvendig infrastruktur, inkludert en dedikert strømmåler samt nødvendig WiFi-utstyr dersom det er behov for det. Infrastruktur tilpasses kapasiteten i bygget og er klargjort for optimal energistyring.

Ladetjeneste

Så snart infrastrukturen er på plass, kan beboerene kontakte oss for å bestille tilgang til ladetjenesten. Dette kan gjøres ved å scanne RFID-koden som er oppgitt på et skilt i garasjeanlegget og i informasjonsbrosjyre, eller ved å kontakte kundesenteret vårt.

Beboer tegner da et månedlig abonnement for tilgang til elbillading.

Elbilladeren eies av Klepp Energi som sikrer at den vedlikeholdes og at den aldri blir utdatert. Slik kan beboerne være trygge på at de alltid har en oppdatert, trygg og sikker ladestasjon som tilfredsstiller alle krav til sikkerhet og funksjonalitet.

Dersom beboeren sier opp abonnementet, eller flytter og ny beboer ikke ønsker ladestasjon, kommer vi og demonterer elbilladeren. Helt kostnadsfritt.

Inkludert i abonnementet er:

  • Elbilader ferdig montert, testet og satt i drift for beboeren
  • Kundestøtte samt brukerstøtte for feilmeldinger, hjelp til bruk eller til å bestille ladebrikker og tilganger.
  • Tilgang til andre offentlige Klepp Energi ladeløsninger til fordelaktige priser
  • Leie av elbillader

Betalingstjeneste – vi tar ansvar for hele prosessen

Vi tar hånd om all betaling og fakturering, og vi sørger for at beboere faktureres for ladingen. Styret mottar aldri faktura for verken abonnement eller lading og trenger ikke å forholde seg til økonomien i ladesystemet i det hele tatt. Dette er oversiktlig og rettferdig for beboerne og så enkelt det kan bli for styret.

Totalkostnad for den enkelte beboer består av to deler:

  1. Ladepris pr. KWh: Det legges til et fastbeløp på den til enhver tid gjeldende spotprisen. Dette dekker forbrukskostnadene. Merk at siden Klepp Energi eier strømmåleren, så inkluderer ladeprisen også nettleien, som sameiet ellers ville ha blitt fakturert for i tillegg.
  2. Fast månedspris. Denne dekker installasjon, drift, vedlikehold samt leie av ladeboks.

Det vises til individuell avtale for konkrete ladepris og månedspris.

Klepp Energi mottar faktura fra strømleverandøren, og fakturerer månedlig hver beboer individuelt for abonnement og medgått lading.

Trenger du hjelp?  Her finner du mer informasjon om hvordan du benytter løsningene våre.

Du kan selvsagt også alltid kontakte vårt kundesenter dersom du har noen spørsmål. Kontaktdetaljene finner du øverst på siden unden «Kontakt».