FAQ / Ofte stilte spørsmål

Viktig!

 • Før produktet tas i bruk eller vedlikeholdes, er det viktig å lese de nedenstående sikkerhetsanvisningene.
 • Les disse instruksjonene nøye og undersøk utstyret for å gjøre deg kjent med produktet før bruk
 • Dette utstyret må kun installeres, repareres og vedlikeholdes av kvalifisert personell. (NEK 400)
 • Ikke bruk produktet dersom dette er skadet. Dersom du oppdager en skade på ladeboksen må du ta kontakt med Klepp Energi snarest.
 • Ikke bruk skjøteledning på ladekabelen.
 • Ikke rør kontaktene eller før fremmedlegemer inn i dem.

Hva betyr fargene på ladeboksen?

Ladestasjonens status vises i statusindikatoren (Z), med disse forskjellige fargene:

Farge Kontinuerlig Blinkende eller pulserende
Grønn

Klar for lading
Lading er ferdig

Autentisering OK
Blå Koblet til et kjøretøy og klar til å lade Lader
Rød Feil (Se avsnittet Feilsøking for flere detaljer) Autentisering mislyktes (se avsnittet Feilsøking for flere detaljer)
Gul

Systemet starter opp
Venter på autentisering
Kjøretøy lagt til kø

Lilla Ladestasjonens firmware oppdateres

 

Hvilken kabel passer til ladeboksen?

Zaptec Pro trenger en ladekabel med Type 2 ladekontakt for at du skal kunne lade.

Hvordan starter jeg lading?

 1. Sjekk at statusindikatoren (Z) lyser grønt.
 2. Åpne beskyttelsesdekselet for tilgang til strømuttaket.
 3. Sett ladekontakten i strømuttaket til Zaptec Pro.
 4. Sett ladekontakten i ditt kjøretøy.
 5. Statusindikatoren lyser nå gult, for å indikere at den venter på autentisering.
 6. Hold ladebrikke inntil RFID-sone, se illustrasjon i avsnittet Zaptec Pro.
 7. Statusindikatoren blinker grønt når autentiseringen er godkjent.
 8. Statusindikatoren pulserer blått når ladingen har startet.

Hvordan avslutter jeg lading?

 1. For å avbryte ladeprosessen: Stopp ladingen som anbefalt i bilens brukerhåndbok.
 2. Koble ladekontakten fra kjøretøyet.
 3. Koble ladekontakten fra ladestasjonen.

Hvorfor vil ikke bilen lade?

Farge Løsning
Ingen lys Ladestasjonen har ikke blitt aktivert fra Klepp Energi, ikke blitt strømsatt fra strømkurs, feilkobling eller at det er en produktfeil.
Lilla Software i ladestasjonen oppdateres. (Oppdateres ikke under lading)
Grønn • Kontroller at ladekabelen sitter ordentlig i ladestasjonen.
• Kontroller at bilen er konfigurert til å starte ladingen umiddelbart.
Blå • Kommunikasjon pågår mellom ladestasjon og kjøretøy.
• Kontroller om bilen er konfigurert til å starte ladingen umiddelbart.
Rød

Blinkende rødt lys
• Autentisering mislykkes – kontroller at RFID-brikken er aktivert hos Klepp Energi.

Kontinuerlig rødt lys
• Koble fra ladekabelen. Hvis statusindikatoren lyser grønt, kan du koble til ladekabelen igjen. Hvis ladingen ikke starter og indikatoren lyser rødt igjen, indikerer det at det kan være feil på ladekabelen eller bilen. Hvis statusindikatoren ikke blir grønn etter at ladekabelen er koblet fra, må du kontakte Klepp Energi som beskrevet under «Kontakt».
• Autentisering mislyktes – kontroller at RFID-brikken er koblet til brukerprofilen din

Kontakt oss

Dersom dette ikke løser problemet ta kontakt med Klepp Energi på telefon 51 78 94 30 eller send oss mail på post@klepp-energi.no