Har du oppdaget feil med gatelyset? Vi vil gjerne at du melder fra til oss.

Klepp Energi drifter gatelyset på kommunale veier og fylkesveier i Klepp kommune. Dersom du oppdager gatelys som er mørke eller på annen måte ikke virker slik de skal, ønsker vi at du gir beskjed til oss ved å fylle ut dette skjemaet:

Mørk tursti?

Det er Klepp kommune som har vedlikeholdet av gatelyset langs turstiene i kommunen.

Dersom det er mørke lamper i Kleppelunden, langs Frøylandsvatnet eller andre turområder, må dette meldes til Klepp kommune:

postmottak@klepp.kommune.no