Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge få ny automatisk strømmåler. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har fastsatt fristen for innføring av Smart strøm. Myndighetene kaller det AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Vi kaller det Smart Strøm, fordi det åpner for en smartere håndtering av el-forbruket, både for forbruker, nettselskap og miljø. Innføringen av automatiske strømmålere hos alle norske strømkunder er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

Fordeler med Smart Strøm

  • ENKELT– du slipper å lese av strømmåleren – dette vil gå automatisk. Selv om måleravlesningen vil skje automatisk, er det viktig med en egenkontroll av energiforbruket. Vi oppfordrer derfor alle til å notere ned målerens tellerstand av og til, f.eks. minst en gang pr. år.
  • SIKKERT – automatisk avlesning reduserer faren for feil avlesning/registrering.
  • RYDDIG – du har full kontroll på forbruket ditt – se timeforbruket på egen webside.
  • FREMTIDSRETTET – det vil etter hvert komme styringsenheter og strømavtaler som gjør det enklere for deg å styre forbruk og kostnader knyttet til strøm.

Når får du Smart Strøm-måler?

I Klepp kommune vil de første målerne settes i ordinær drift innen 1.11.2015 og alle kunder skal ha fått ny måler installert innen 30.6.2017 – over 1 år før fristen. Du vil bli informert i god tid før det skal byttes måler der du bor, eller der du eier anlegg som har måler installert.

  • Ofte stilte spørsmål om Smart strøm