Klepp Energi drifter gatelyset på kommunale veier og fylkesveier i Klepp kommune. Dersom du oppdager gatelys som er mørke eller på annen måte ikke virker slik de skal,  ønsker vi at du gir beskjed til oss ved å fylle ut dette skjemaet: