Hvordan melde flytting?

Nettleie/strøm

Du må ta kontakt med din kraftleverandør som vil hjelpe deg med oppsigelse og evt. bestilling av ny nettleie og strømabonnement. Kraftleverandøren vil informere oss som nettselskap om endringene. Er du usikker på hvilken kraftleverandør du har, finner du dette på den siste strømregningen, eller så kan du logge inn på Elhub for å finne egne abonnement med informasjon om strømforbruk, kraftleverandør og annet.

Om du allikevel ønsker å si opp din nettleie til oss i forbindelse med flytting kan du gjøre dette ved å ringe vår kundeservice på tlf 51 78 94 30.
OBS! Du kan kun melde flytting fram i tid til oss - og vi må få beskjed senest tre dager før flyttedato. Dersom du skal melde om flytting som allerede har skjedd, må du kontakte din kraftleverandør.

Fjernvarme

Benytt vårt endringsskjema for å melde flytting.

Det er viktig at både utflytter og innflytter skriver under på skjemaet og at dato for flytting, målerstand og målernummer er riktig registert.

Altibox-produkter (internett/tv/telefoni)

Bredbåndsabonnement må sies opp skriftlig på breiband@klepp-energi.no med oppsigelsestid ut påfølgende måned.