Endringene har som hovedformål å bidra til:

  • At nettselskapene gir riktigere prissignal for bruk og forsterkning av nettet, på alle nettnivå.
  • En rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser investeringer i nettet og nettselskapenes øvrige kunder.
  • Prissignaler som bidrar til lavere nettleie samlet sett.
  • En tydeligere forskrift som bidrar til en mer enhetlig praksis mellom nettselskapene.

De nye reglene som fører til størst endring er:

  • At det ikke er tillatt å bruke bunnfradrag
  • Et tak på kostnadsoverskridelser som nettselskapene kan kreve at kunden dekker
  • At det skal fastsettes og kreves inn anleggsbidrag på alle nettnivåene, også i regional- og transmisjonsnettet

Du kan lese mer om anleggsbidragsreglene våre her.