Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter inntektsrammene for de norske nettselskapene. Det betyr at det er myndighetene som bestemmer hvor mye nettselskapene kan kreve inn i nettleie. Nettleien går til vedlikehold og utbygging av strømnettet, samt til forbruksavgift, merverdiavgift og energifondsavgift.

Nettleieprisene fra 1. januar 2019 finner du her