Hva er Smart Strøm?

Smart Strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert smarte strømmålere i hjemmene sine. Det blir enklere å være strømkunde, og gir store fordeler for samfunnet og klimaet.

Er AMS det samme som Smart Strøm?

Begrepene AMS og Smart Strøm brukes gjerne om hverandre. AMS står for ”avanserte måle- og styringssystemer”. Vi synes ”Smart Strøm” er et uttrykk som bedre forklarer hva dette dreier seg om.

Hva vil Smart Strøm gi oss som vi ikke har i dag?

Smart Strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Digital teknologi sikrer dessuten at strømforbruket ditt blir riktig målt til enhver tid.

Hvilke fordeler får jeg med den nye strømmåleren?

Du får installert en måler som er enkel, sikker, gir full forbrukskontroll og er tilpasset fremtidens strømmarked.

  • Automatisk avlesning time for time - Du slipper å lese av måleren din.
  • Faktura basert på reelle måleverdier - Du betaler for den strømmen du brukte den timen du brukte den.
  • Økt sikkerhet - Automatisk avlesning reduserer faren for feil registrering.
  • Smart forbrukskontroll - Du får bedre oversikt over strømforbruket og kan tilpasse forbruket til tider av døgnet med lavere priser.
  • Fremtidsrettet - Måleren er tilpasset fremtidens styringsenheter og strømtariffer. Dette gir deg en mulighet til å styre kostnader og forbruk på en enklere måte.
  • Miljøhensyn - En bevist strøm forbruker sparer miljøet. Lavere og smartere strømforbruk gir mer av den rene vannkraften til flere.

Når kommer Smart Strøm her i kommunen?

Alle strømkunder i Norge skal ha fått Smart Strøm innen utgangen av 2018. For våre kunder vil målerne byttes i løpet av perioden september 2015 til juli 2017.

Hvorfor har nettselskapene byttet ut strømmålere de senere årene som nå må byttes på nytt?

Strømmålere kontrolleres jevnlig for å sjekke at de viser riktig forbruk. I tilfeller med større avvik, byttes målerne slik at ikke kunden skal bli belastet for feil forbruk. I tilfeller med små avvik vil en nå vente med å skifte ut målerne til Smart Strøm er på plass.

Hva vil det koste å ta i bruk Smart Strøm og hvem skal betale?

For kundene våre er det ingen engangskostnad ved Smart Strøm, den nye måleren dekkes inn over nettleien gjennom flere år.

Kan jeg velge å ikke bytte til AMS-måler?

Nei. Myndighetene har bestemt at alle målere i hele landet skal byttes ut med nye AMS-målere.

Hva hvis det ikke er plass til ny måler i sikringsskap?

Det er allerede en strømmåler i alle sikringsskap, og det vil i de aller fleste tilfellene være plass til at denne byttes. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

Hva slags teknologi blir benyttet?

De nye målerne overfører siste 24 timers forbruksverdier (time-for-time) en gang per døgn. Dataoverføringen, som skjer nattestid, er lydløs og varer kun noen få sekunder. Overføringen skjer via radiosignaler. Effekten som blir benyttet, ligger typisk på mellom 10 og 500mW i den korte tiden sendingen varer. Til sammenlikning har en mobiltelefon en typisk effekt på 2000mW.