Fjernvarme

Måleravlesning fjernvarme

Selv om avlesning av strømmåleren er blitt automatisk, må du fremdeles lese av fjernvarmemåleren din. Måleravlesninger danner grunnlag for din faktura.

Vi sender varsel om måleravlesning via SMS eller e-post før hver avregning. Du kan benytte internett, SMS eller ringe oss for å registrere din måleravlesning.

Internett

Du kan logge deg på Min side og registrere målerstanden på fjernvarmeanlegget ditt.

E-post

Du kan motta en e-post med link som sender deg rett til måleravlesing på internett uten noen form for pålogging. Denne avtalen settes opp under kundeprofil på Min side, eller ved å oppgi ønsket
e-post adresse til vårt kundesenter.

SMS

Du kan gjøre en avtale med oss om registrering av målerstand via SMS. Denne avtalen kan registreres ved å gå inn på din kundeprofil på Min side.

Eventuelt kan du sende en SMS til 26166 med teksten KLEM START kundenummer målernummer. Du vil da motta en bekreftelse på at avtalen er satt opp. Hvis noe går galt i disse prosessene kan du ta kontakt med vårt kundesenter så registerer vi avtalen på ønsket telefonnummer.

Vi sender deg en SMS når det er tid for måleravlesing. Du svarer på denne med KLEM målerstand, så blir den lagt inn i systemet.

Har du registrert to målere på samme telefonnummer sender du en melding per måler på følgende måte: KLEM målernummer målerstand.

Telefon

Vårt kundesenter tar imot din avlesing per telefon på 51 78 94 30.

Måleravlesning

Måleren bør leses av månedlig. Du kan inngå avtale med oss om påminning av måleravlesning på SMS eller epost.

Flytting

Benytt vårt endringsskjema for å melde flytting.

Det er viktig at både utflytter og innflytter skriver under på skjemaet og at dato for flytting, målerstand og målernummer er riktig registrert.

Fakturering

All fakturering er etterskuddsvis. Det si at for forbruk for f.eks. februar, så vil faktura bli sendt ut i mars måned. Forbruket som blir fakturert er avlest målerstand mellom den 1. i hver måned. Vi fakturerer utfra innlevert målerstand, eller stipulert målerstand. All stipulering skjer etter forventet forbruk.

Priser på fjernvarme for privatkunder

Fjernvarmeprisen består av to prisledd. Det ene leddet er spotprisen på strøm pr. kWh og det andre er overføringskostnaden. Summen av dette er det som fremkommer som pris pr. kWh.

Prisen på fjernvarme skal alltid ligge under prisen på strøm, og det gis derfor en rabatt på 10% på total pris.

Fjernvarme pr. kWh har et pristak som reguleres.

For privatkunder er prisene for 2022:

Overføringskostnad er 33,64 øre pr. overført kWh i perioden 1. Januar til 1. April.

Overføringskostnaden er 41,76 øre pr. overført kWh i perioden 1. April til 1. September. For September måned var overføringskostnaden 55,26 øre pr. kWh

Makspris etter rabatt er 125 øre pr. kWh

Overføringskostnad er 48,01 øre pr. overført kWh i perioden 1. oktober til 1. januar.

Makspris etter rabatt er 159,22 øre pr. kWh

Veileder for boligveksler

Veilederen hjelper deg med å finne ut hvordan fjernvarmen i boligen din fungerer.