Klepp Energi

Om oss

Vår historie

Ledige stillinger

Kundeservice

Våre tjenester

Altibox fibertjenester

Ladetjenester

Fjernvarme

Hjemmelaget

Gatelys

Kontakt oss

Jærvegen 548
4351 Kleppe

Følg oss

Elbillading / Support og hjelp

Ladehjelpen — ​Support og FAQ om våre ladetjenester

Ved å benytte en ladeløsning fra Klepp Energi kan du være trygg på at du får et av markedets sikreste ladesystemer. På denne siden finner du blant annet bruksanvisninger, dokumentasjon og svar på ofte stilte spørsmål. 

Viktig!

 • Før produktet tas i bruk eller vedlikeholdes, er det viktig å lese de nedenstående sikkerhetsanvisningene.
 • Les disse instruksjonene nøye og undersøk utstyret for å gjøre deg kjent med produktet før bruk.
 • Dette utstyret må kun installeres, repareres og vedlikeholdes av kvalifisert personell. (NEK 400).
 • Ikke bruk produktet dersom dette er skadet. Dersom du oppdager en skade på ladeboksen må du ta kontakt med Klepp Energi snarest.
 • Ikke bruk skjøteledning på ladekabelen.
 • Ikke rør kontaktene eller før fremmedlegemer inn i dem.

Hva betyr fargene på ladeboksen?

Ladestasjonens status vises i statusindikatoren (Z), med disse forskjellige fargene:
Grønn

Kontinuerlig — Klar for lading/Lading er ferdig
Blinkende eller pulserende — Autentisering OK

Blå

Kontinuerlig — Koblet til et kjøretøy og klar til å lade
Blinkende eller pulserende — Lader

Rød

Kontinuerlig —Feil (Se avsnittet om feilsøking for flere detaljer)
Blinkende eller pulserende — Autentisering mislyktes (se avsnittet om feilsøking for flere detaljer)

Gul

Blinkende eller pulserende — Systemet starter opp/venter på autentisering/kjøretøy lagt til kø

Lilla

Blinkende eller pulserende — Ladestasjonens firmware oppdateres

Hvorfor vil ikke bilen lade?

 

Farge Løsning
Ingen lys Ladestasjonen har ikke blitt aktivert fra Klepp Energi, ikke blitt strømsatt fra strømkurs, feilkobling eller at det er en produktfeil.
Lilla Software i ladestasjonen oppdateres. (Oppdateres ikke under lading)
Grønn
 • Kontroller at ladekabelen sitter ordentlig i ladestasjonen.
 • Kontroller at bilen er konfigurert til å starte ladingen umiddelbart.
Blå
 • Kommunikasjon pågår mellom ladestasjon og kjøretøy.
 • Kontroller om bilen er konfigurert til å starte ladingen umiddelbart.
Rød

Blinkende rødt lys — Autentisering mislykkes — kontroller at RFID-brikken er aktivert hos Klepp Energi.

Kontinuerlig rødt lys — Koble fra ladekabelen. Hvis statusindikatoren lyser grønt, kan du koble til ladekabelen igjen. Hvis ladingen ikke starter og indikatoren lyser rødt igjen, indikerer det at det kan være feil på ladekabelen eller bilen. Hvis statusindikatoren ikke blir grønn etter at ladekabelen er koblet fra, må du kontakte Klepp Energi som beskrevet under «Kontakt».
• Autentisering mislyktes – kontroller at RFID-brikken er koblet til brukerprofilen din

Flere spørsmål og svar

Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du bruker ladeboksene. Husk at du alltid kan kontakte oss for å få svar på dine spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her.

Hvilken kabel passer til ladeboksen?
Zaptec Pro trenger en ladekabel med Type 2 ladekontakt for at du skal kunne lade.
Hvordan starter jeg lading?
 1. Sjekk at statusindikatoren (Z) lyser grønt.
 2. Åpne beskyttelsesdekselet for tilgang til strømuttaket.
 3. Sett ladekontakten i strømuttaket til Zaptec Pro.
 4. Sett ladekontakten i ditt kjøretøy.
 5. Statusindikatoren lyser nå gult, for å indikere at den venter på autentisering.
 6. Hold ladebrikke inntil RFID-sone, se illustrasjon i avsnittet Zaptec Pro.
 7. Statusindikatoren blinker grønt når autentiseringen er godkjent.
 8. Statusindikatoren pulserer blått når ladingen har startet.
Hvordan avslutter jeg lading?
 1. For å avbryte ladeprosessen: Stopp ladingen som anbefalt i bilens brukerhåndbok.
 2. Koble ladekontakten fra kjøretøyet.
 3. Koble ladekontakten fra ladestasjonen.

Trenger du hjelp? Her finner du mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Våre tjenester

Klepp Energi har et variert tilbud av tjenester og produkter til innbyggere i Klepp kommune.

Altibox

Opplev gleden av lynrask internett og grenseløs underholdning!

Elbil-lading

Her ser du en oversikt over hvilke ladetjenester vi tilbyr for elbileiere.

Fjernvarme

Energi fra søppel gir deler av Klepp oppvarming. Klikk for å finne måleravlesningsinfo.

Hjemmelaget

Hjemmelaget hjelper med å få alt til å virke — hjemme hos deg.

Gatelys

Har du oppdaget feil med gatelyset? Her kan du sende oss en melding.